ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวฮัสลีนา แมละมัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3ศธจ.จังหวัดนราธิวาส ศธจ.จังหวัดนราธิวาส
2นางอังศิกา เจริญวิริยะภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3ศธจ.จังหวัดสงขลา ศธจ.จังหวัดสงขลา
3นางสาวภรภัทร จันทสะโรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3ศธจ.จังหวัดสงขลา ศธจ.จังหวัดสงขลา