ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางปราณี สุวรรณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3สพป.ปัตตานี เขต 2 สพป.ปัตตานี เขต 2
2นางสาวนิวาริน จันทรุ่งโรจน์บ้านปากบางสพป.ปัตตานี เขต 1 สพป.ปัตตานี เขต 1
3นายสนั่น ขวัญทองยิ้มวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)ลาออกจากราชการ 
4นายนพวาสน์ บุญเพชรทองบ้านห้วยบอนลาออกจากราชการ 
5นายติณณพัศ กล่ำจีนวัดศรีวิเทศสังฆารามสพป.สงขลา เขต 2 สพป.สงขลา เขต 2
6ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สิงห์หนูบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)ลาออกจากราชการ 
7นางสาวสุธาดา จิตต์เลขาลาออกจากราชการ 
8นางริยา กาเหย็มวัดสองพี่น้องถึงแก่กรรม