[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
เรื่อง : การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดยางทอง
อังคาร ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 431

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  B.T.C  จำนวน  2  รุ่น  รุ่นที่  1  ในระหว่างวันที่  26  -  29  ตุลาคม  รุ่นที่  2  ในระหว่างวันที่  28  -  31  ตุลาคม  2558  ณ  สนามลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเก่า  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลาเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 หมู่ 2 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 0-7437-3035
ผู้ดูแลระบบ kobfad@hotmail.com