[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
เรื่อง : คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561
ผู้เขียน : เชิดวงศ์ ชี้เจริญ
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 152

 

คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561

 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้จัดทำคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีขึ้น สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ สถานศึกษาในสังกัดอื่นที่มีความประสงค์จะจัดส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวด ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

Click Download ที่นี่เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 หมู่ 2 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 0-7437-3035
ผู้ดูแลระบบ kobfad@hotmail.com